Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8831

Lượt xem: 235

WP-8831-EN Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English verison of OS)
WP-8831-TC Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)
WP-8831-SC Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

Vendor: ICP DAS