Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8836

Lượt xem: 196

WP-8836-EN InduSoft and ISaGRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English version of OS)

Vendor: ICP DAS