Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8848

Lượt xem: 232

WP-8848-EN Win-GRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O Slots (Multilanguage Version of OS)
WP-8848-TC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O Slots (Traditional Chinese Version of OS)
WP-8848-SC Win-GRAF based WinPAC-8000 with 8 I/O Slots (Simplified Chinese Version of OS)

Vendor: ICP DAS