Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng Standard WP-9000-CE7 with 2 I/O Slots ICP DAS WP-9221-CE7

Bộ lập trình nhúng Standard WP-9000-CE7 with 2 I/O Slots ICP DAS WP-9221-CE7

Lượt xem: 214

WP-9221-CE7 Standard WP-9000-CE7 with 2 I/O Slots
WP-9421-CE7 Standard WP-9000-CE7 with 4 I/O Slots
WP-9821-CE7 Standard WP-9000-CE7 with 8 I/O Slots

44,275,000

Vendor: ICP DAS