Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng ICP DAS XP-8131-WES7

Bộ lập trình nhúng ICP DAS XP-8131-WES7

Lượt xem: 246

XP-8131-WES7 CR Standard XP-8000-WES7 with 1 I/O Slot (Multilingual Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS