Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng 1 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC ICP DAS XP-8138-CE6

Bộ lập trình nhúng 1 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC ICP DAS XP-8138-CE6

Lượt xem: 163

XP-8138-CE6 CR 1 I/O slot WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)
XP-8338-CE6 CR 3 I/O slots WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)
XP-8738-CE6 CR 7 I/O slots WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)
XPCE6-GUP-18000 Upgrade XP-8×31-CE6 to XP-8×38-CE6 to support Win-GRAF

Vendor: ICP DAS