Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng 3 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC ICP DAS XP-8337-CE6

Bộ lập trình nhúng 3 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC ICP DAS XP-8337-CE6

Lượt xem: 181

XP-8137-CE6 CR 1 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)
XP-8337-CE6 CR 3 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)
XP-8737-CE6 CR 7 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)
XPCE6-GUP-17000 Upgrade the XP-8×31-CE6 to become XP-8×37-CE6 (or Upgrade the XP-8×39-CE6 to become XP-8×36-CE6)

Vendor: ICP DAS