Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng x86 CPU, Windows CE6 OS, and 7 I/O Slot ICP DAS XP-8731-CE6

Bộ lập trình nhúng x86 CPU, Windows CE6 OS, and 7 I/O Slot ICP DAS XP-8731-CE6

Lượt xem: 176

XP-8131-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 1 I/O Slot (RoHS)
XP-8331-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 3 I/O Slots (RoHS)
XP-8731-CE6 Standard XP-8000-CE6 with x86 CPU, Windows CE6 OS, and 7 I/O Slots (RoHS)

Vendor: ICP DAS