Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS XP-8738-CE6

Lượt xem: 341

XP-8738-CE6 CR 7 I/O slots WinCE 6.0 Based Win-GRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Vendor: ICP DAS