Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng E3827 CPU, WES7 OS and 7 I/O Slots ICP DAS XP-9771-WES7

Bộ lập trình nhúng E3827 CPU, WES7 OS and 7 I/O Slots ICP DAS XP-9771-WES7

Lượt xem: 165

XP-9171-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3827 CPU, WES7 OS and 1 I/O Slot
XP-9371-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3827 CPU, WES7 OS and 3 I/O Slots
XP-9771-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3827 CPU, WES7 OS and 7 I/O Slots

77,797,000

Vendor: ICP DAS