Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng ICP DAS XP-9781-WES7

Bộ lập trình nhúng ICP DAS XP-9781-WES7

Lượt xem: 213

XP-9781-WES7 Standard XP-9000-WES7 with E3845 CPU, WES7 OS and 7 I/O Slots

Vendor: ICP DAS