Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee 8 kênh đầu vào nhiệt độ (Thermistor) ICP DAS ZT-2005-C8

Lượt xem: 266

ZT-2005-C8 CR Wireless 8-ch Thermistor Input Module (RoHS)

Vendor: ICP DAS