Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS ZT-2017C

Lượt xem: 246

ZT-2017C CR Wireless 8-channle Current Input Module with High Common Voltage Protection (ZigBee Router) (RoHS)

Vendor: ICP DAS