Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS ZT-2018

Lượt xem: 355

ZT-2018/S CR Wireless 8-channle Analog Input Module with High Voltage Protection (ZigBee Router) (RoHS)
include ZT-2018 module and CN-1824 daughter board

Vendor: ICP DAS