Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee I/O Group (Pair-connection) 14 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS ZT-2043-IOG

Lượt xem: 289

ZT-2043-IOG CR ZigBee I/O Group (Pair-connection) Module with the 14-channel Isolated Digital Output (Full-function) (RoHS)

Vendor: ICP DAS