Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 8 kênh đầu vào số ICP DAS ZT-2052-IOP

Lượt xem: 283

ZT-2052-IOP CR ZigBee I/O Pair-connection Module with the 8-channel Isolated Digital Input (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Vendor: ICP DAS