Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee I/O Group (Pair-connection) 14 kênh đầu vào số ICP DAS ZT-2053-IOG

Lượt xem: 275

ZT-2053-IOG CR ZigBee I/O Group (Pair-connection) Module with the 14-channel Isolated Digital Input (Full-function) (RoHS)

Vendor: ICP DAS