Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 14 kênh đầu vào số ICP DAS ZT-2053-IOP

Lượt xem: 274

ZT-2053-IOP CR ZigBee I/O Pair-connection Module with the 14-channel Isolated Digital Input (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Vendor: ICP DAS