Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 4 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS ZT-2060-IOP

Lượt xem: 320

ZT-2060-IOP CR ZigBee I/O Pair-connection Module with the 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Vendor: ICP DAS