Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2550

Lượt xem: 579

ZT-2550 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Vendor: ICP DAS