Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo lường

Cảm biến đo lường

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi phục vụ ứng dụng IoT trong giải pháp tòa nhà
Xem thêm

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương, kết nối RS-485, Ethernet, Modbus, Wi-Fi
Xem thêm

Cảm biến đo Momen xoắn

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz Messtechnik
Xem thêm

Cảm biến đo lực kéo - nén

Cảm biến đo lực kéo - nén, force Sensor, Compressive Sensor, Compressive transducer, Tension Sensor, Tension transducers.
Xem thêm

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension)

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension), Multi-Component Sensors
Xem thêm

Cảm biến đo tải trọng (Load cells)

Cảm biến đo tải trọng (Load cells)
Xem thêm

 Bộ khuếch đại tín hiệu lực (Amplifiers)

Bộ khuếch đại tín hiệu lực (Amplifiers)
Xem thêm

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)
Xem thêm

Cảm biến đo khe nứt - dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo khe nứt - dịch chuyển (Displacement Transducers)
Xem thêm

Thiết bị đo độ giãn (Extensometers)

Thiết bị đo độ giãn (Extensometers)
Xem thêm

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm
Xem thêm

Cảm Biến Đo Lún (Settlement Sensors)

Cảm Biến Đo Lún (Settlement Sensors)
Xem thêm

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)
Xem thêm

Cảm biến đo tải trọng (Load Cells)

Cảm biến đo tải trọng (Load Cells)
Xem thêm

Cảm biến đo nghiêng - chuyển vị ngang (Inclinometers)

Cảm biến đo nghiêng - chuyển vị ngang (Inclinometers)
Xem thêm

Cảm biến đo nghiêng (Tiltmeters - Pendulums)

Cảm biến đo nghiêng (Tiltmeters - Pendulums)
Xem thêm

Bộ đọc xách tay (Readouts)

Bộ đọc xách tay (Readouts) cảm biến dây rung, thiết bị quan trắc hãng Geokon
Xem thêm

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)
Xem thêm

Cảm biến đo biến dạng (Fiber Optic)

Cảm biến đo biến dạng (Fiber Optic)
Xem thêm

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature) - Cáp tín hiệu quan trắc

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature) - Cáp tín hiệu quan trắc
Xem thêm

Cảm biến quan trắc khí tượng - thủy văn - quan trắc chất lượng nước

Cảm biến quan trắc khí tượng - thủy văn - quan trắc chất lượng nước
Xem thêm

Cảm biến siêu âm đo mức - đo lưu lượng kênh hở Sondar

Cảm biến siêu âm đo mức - đo lưu lượng kênh hở Sondar, Ultrasonic Level Meter, Open Channel Flow Meter
Xem thêm

Cảm biến đo lường, thiết bị quan trắc Geokon, Campbell Scientific, Cảm biến đo Momen xoắn, đo lực hãng Lorenz, đo lưu lượng, đo mức hãng Sondar.