Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo lường

Cảm biến đo lường

Thiết bị quan trắc

Thiết bị quan trắc công trình, quan trắc an toàn đập hãng Geokon
Xem thêm

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động

Cảm biến an ninh phát hiện chuyển động kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi phục vụ ứng dụng IoT trong giải pháp tòa nhà
Xem thêm

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương

Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương, kết nối RS-485, Ethernet, Modbus, Wi-Fi
Xem thêm

Cảm biến đo Momen xoắn

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz Messtechnik
Xem thêm

Cảm biến đo lực kéo - nén

Cảm biến đo lực kéo - nén, force Sensor, Compressive Sensor, Compressive transducer, Tension Sensor, Tension transducers.
Xem thêm

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension)

Cảm biến đo Momen -lực kết hợp(force/Tension), Multi-Component Sensors
Xem thêm

Cảm biến cân đo tải trọng (Load cells)

Cảm biến cân đo tải trọng (Load cells)
Xem thêm

Cảm biến đo lường