Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger bao gồm màn hình LCD và bàn phím Campbell Scientific CR3000

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger bao gồm màn hình LCD và bàn phím Campbell Scientific CR3000

Lượt xem: 382

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger bao gồm màn hình LCD và bàn phím Campbell Scientific CR3000

Vendor: