Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ đo và lưu trữ CO+ CO2 + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-203-E

Bộ đo và lưu trữ CO+ CO2 + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-203-E

Lượt xem: 371

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Vendor: ICP DAS