Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Transducer 8 kênh đo điện áp DC ICP DAS DN-848VI

Lượt xem: 228

DN-848VI-10V CR 8-channel 10 VDC Voltage Attenuator with channel to channel isolation (RoHS)
DN-848VI-80V CR 8-channel 80 VDC Voltage Attenuator with channel to channel isolation (RoHS)
DN-848VI-150V CR 8-channel 150 VDC Voltage Attenuator with channel to channel isolation (RoHS)

Vendor: ICP DAS