Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module EtherCAT Slave Junction box 1 IN + 2-OUT ICP DAS ECAT-2512

Lượt xem: 307

ECAT-2512 CR
1 IN; 2-OUT EtherCAT Junction Slave Module (RoHS)
ECAT-2513 CR
1 IN; 3-OUT EtherCAT Junction Slave Module (RoHS)

Vendor: ICP DAS