Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Router công nghiệp Dual Sim Online LTE(4G)/WCDMA(3G) Wi-Fi VPN Four-Faith F-R100-FL/FL

Lượt xem: 461

F-R100-FL/FL Cellular (LTE/WCDMA, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , GPS(Option)

Vendor: Four-Faith