Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Tính năng Watchdog là gì?

Tính năng Watchdog là gì?

02/10/2020 616

Q: What is function of WATCH DOG?
A: When XPANEL stops by error, Watchdog waits times user set up and reboots XPANEL after setting time is over.

Thời gian mặc định của Watchdog là 20 giây. XPANEL sẽ tự động khởi động lại sau 20 giây.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.