Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4513P-3GWA

Lượt xem: 368

G-4513P-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)

Vendor: ICP DAS