Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4850

Lượt xem: 296

NATM Style Shotcrete Stress (VW) | Model 4850

Vendor: Geokon