Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021

Lượt xem: 272

I-7021 CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS