Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » ICP DAS

ICP DAS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng ICP DAS tại Việt Nam

ICP DAS

Module EtherCAT Slave 3 kênh đầu vào bộ đếm Encoder ICP DAS ECAT-2093

ECAT-2093
EtherCAT three-channel incremental encoder counter

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

EtherCAT Master 13 kênh vào/ra số + 1 kênh Encoder 2 trục ICP DAS ECAT-M801

ECAT-M801
EtherCAT Master, 13-channel digital I/O, 2-axis encoder interface
ECAT-M801/S
EtherCAT Master, 13-channel digital I/O, 2-axis encoder interface
Including a DN-26, a CA-1515M and a CA-2615M

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bluetooth LE Gauge Master ICP DAS GAM-100

GAM-100 CR Bluetooth LE Gauge Master (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB đổi USB sang Bluetooth LE ICP DAS BLE-USB

BLE-USB CR USB to Bluetooth LE Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557-M

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-7553-M

GW-7553-B CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS)
GW-7553-M CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7552-M

GW-7552-B CR
PROFIBUS/Modbus Gateway (RoHS)
GW-7552-M CR
PROFIBUS/Modbus Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Profibus sang Ethernet ICP DAS I-7550E-M

I-7550E CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS)
I-7550E-M CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7550-M

I-7550-B CR
PROFIBUS to RS-232/422/485 Converter (RoHS)
I-7550-M CR
PROFIBUS to RS-232/422/485 Converter (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Single Mode SC ICP DAS PROFI-2542-SC

PROFI-2542 CR
PROFIBUS to Single mode Fiber Converter (ST type)
PROFI-2542-SC CR
PROFIBUS to Single mode Fiber Converter (SC type)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 118