Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

ICP DAS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng ICP DAS tại Việt Nam

ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ICP DAS XP-8747-CE6

XP-8747-CE6 CR 7 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ICP DAS XP-8347-CE6

XP-8347-CE6 CR 3 I/O slot WinCE 6.0 Based ISaGRAF XPAC (OS: Multi-Language version) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS I-7188XGD

I-7188XGD CR I-7188XG with display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS I-7188XG

I-7188XG CR ISaGRAF based μPAC with 1 DI, 1 DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Phần mềm SCADA ICP DAS eLogger-CE4000R

eLogger-CE4000R 4000 tags

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Phần mềm SCADA ICP DAS eLogger-CE2000R

eLogger-CE2000R 2000 tags

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Phần mềm SCADA ICP DAS eLogger-CE500R

eLogger-CE500R 500 tags

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Phần mềm SCADA ICP DAS eLogger-CE200R

eLogger-CE200R 200 tags

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS VP-6238-CE7

VP-6238-CE7 CR Win-GRAF based ViewPAC with 15” LCD and 3 I/O slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS VP-4238-CE7

VP-4238-CE7 CR Win-GRAF based ViewPAC with 10.4 ” LCD and 3 I/O slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 219