Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

ICP DAS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng ICP DAS tại Việt Nam

ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X305D

X305D CR 8-channel A/D (0~20mA), 2-channel D/I, 2-channel D/O (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X305

X305 7-channel A/D ( +/-5V), 1-channel D/A ( +/-5V) add 2-channel D/I, 2-channel D/O

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X304

X304   3-channel A/D ( +/-5V), 1-channel D/A ( +/-5V) add 4-channel D/I, 4-channel D/O

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X303

X303 1-channel A/D ( +/-5V), 1-channel D/A ( +/-5V) add 4-channel D/I, 6-channel D/O

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X302

X302 1-channel A/D ( +/-5V), 1-channel D/A ( +/-5V)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X301

X301 1-channel A/D ( 0~2.5V), 1-channel D/A ( 0~4.095V)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X300

X300 2-channel D/A (0~4.095V)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X203

X203 2-channel A/D ( 0~20mA), add 2-channel D/I, 6-channel D/O

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X202

X202 7-channel A/D ( 0~20mA)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng I/O ICP DAS X200

X200 1-channel A/D ( 0~2.5V)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 225