Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » ICP DAS

ICP DAS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng ICP DAS tại Việt Nam

ICP DAS

Card PCI Bus 32 kênh Universal PCI ICP DAS PCI-1002HU

PCI-1002HU CR Universal PCI, 32-ch, 12-bit, 44 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Bus 12 kênh đầu vào số +16 kênh đầu ra số Universal PCI ICP DAS PCI-M512U

PCI-M512U CR Universal PCI, 512 KB Memory Board with DI/O (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Bus 12 kênh đầu vào số +16 kênh đầu ra số ICP DAS PCI-M512

PCI-M512 CR PCI, 512 KB Memory Board with DI/O (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 32 kênh đầu vào/ra số cách ly+32 kênh đầu vào/ra số TTL (current sourcing) ICP DAS PEX-730A

PEX-730A CR PCI Express, 32-channel isolated digital I/O & 32-channel TTL digital I/O board. (current sourcing) (RoHS)
Includes one CA-4002 D-Sub connector.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 32 kênh đầu vào/ra số cách ly+32 kênh đầu vào/ra số TTL (Current Sinking) ICP DAS PEX-730

PCI Express/Universal PCI, 32-channel Isolated Digital I/O and 32-channel TTL Digital I/O Board (Current Sinking)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 32 kênh vào ra số cách ly quang (Sink, NPN) ICP DAS PEX-P32C32

PEX-P32C32 CR PCI Express, 32-channel Optically Isolated Digital Input and 32-channel Optically Isolated Digital Open-collector output Board.
(Current Sinking) (RoHS)
Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 32 kênh đầu vào+32 kênh đầu ra số cách ly quang (Source, PNP) ICP DAS PEX-P32A32

PEX-P32A32 CR PCI Express, 32-ch Optical-Isolated Digital Input and 32-ch Optical-Isolated Open Collector Output Board (Source, PNP) (RoHS)
Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 64 kênh đầu ra số cách ly quang ICP DAS PEX-P64

PEX-P64 CR PCI Express, 64-channel Optically Isolated Digital Input Board. (RoHS)
Includes one CA-4037B cable and two CA-4002 D-Sub connectors.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 64 kênh đầu ra số cách ly quang (Current Sinking) ICP DAS PEX-C64

PCI Express/Universal PCI, 64-channel Optically Isolated Open-collector Digital Output Board (Current Sinking)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card PCI Express 16 kênh đầu vào số+ 16 kênh đầu ra PhotoMOS Relay ICP DAS PEX-P16POR16i

PEX-P16R16i CR PCI Express x1, 16-channel Isolated Digital Input, 16-channel Relay Output
Includes one CA-4037W cable and two CA-4002 D-Sub connectors.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 90