Tự động hóa IoT
We detected that your region is Vietnam. Contact us: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » ICP DAS

ICP DAS Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng ICP DAS tại Việt Nam

ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC 25KM ICP DAS ECAT-2511

ECAT-2511-A CR
EtherCAT Single-Strand Media Converter, TX 1310 nm, RX 1550 nm, SC (RoHS)
ECAT-2511-B CR
EtherCAT Single-Strand Media Converter, TX 1550 nm, RX 1310 nm, SC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang Modbus RTU ICP DAS ECAT-2610

ECAT-2610 CR EtherCAT to Modbus RTU Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang M-Bus ICP DAS I-7590

I-7590 CR
RS-232 / RS-422 / RS-485 to M-Bus Convertor (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/IP sang HART ICP DAS HRT-711

HRT-711 CR
Modbus TCP/UDP to HART Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-710

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-310

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Hart sang Profibus ICP DAS GW-7557

GW-7557-B CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS)
GW-7557-M CR
PROFIBUS/HART Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi CANOpen sang Profibus ICP DAS GW-7553-CPM

GW-7553-CPM CR
PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS)
GW-7553-CPM-M CR
PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/IP sang Profibus ICP DAS GW-7553

GW-7553-B CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS)
GW-7553-M CR
PROFIBUS/Modbus TCP Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang Profibus ICP DAS GW-7552

GW-7552-B CR
PROFIBUS/Modbus Gateway (RoHS)
GW-7552-M CR
PROFIBUS/Modbus Gateway (RoHS) (Metal casing)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3