Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio ICP DAS LP-5141-OD

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio ICP DAS LP-5141-OD

Lượt xem: 172

LP-5131-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port (English Version of OS) (RoHS)
LP-5131-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio (English Version of OS) (RoHS)

LP-5141-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports (English Version of OS) (RoHS)
LP-5141-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio (English Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS