Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS LP-5141-OD

Lượt xem: 265

LP-5141-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio (English Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS