Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Ethernet 10GbE Fiber Port Nexcom NX Series

Lượt xem: 433

NX Series
10GbE Fiber Port LAN Module

Vendor: Nexcom