Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra 2 cổng PoE Ethernet 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PET-7217-10

Lượt xem: 246

ET-7017-10 CR Ethernet I/O Module with 10/20-ch AI (RoHS)
PET-7017-10 CR PoE Ethernet I/O Module with 10/20-ch AI (RoHS)
ET-7217-10 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10/20-ch AI (RoHS)
PET-7217-10 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10/20-ch AI (RoHS)

Vendor: ICP DAS