Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang tương tự ICP DAS SG-3011H

Lượt xem: 367

SG-3011H CR: Isolated Thermocouple Input Module with High-speed Response Time (RoHS)

Vendor: ICP DAS