Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Ethernet (PoE) Modbus TCP 2 kênh đầu vào số +1 kênh Relay ICP DAS tPET-PD2R1

Lượt xem: 201

tET Series

tET-P2POR2 CR     Tiny Ethernet module with 2-ch DI (Wet Contact) and 2-ch Form-A PhotoMos relay (RoHS)

tET-PD2POR2 CR  Tiny Ethernet module with 2-ch DI (Dry Contact) and 2-ch Form-A PhotoMos relay (RoHS)

tET-P2R2 CR          Tiny Ethernet module with 2-ch DI (Wet Contact) and 2-ch Form-A relay (RoHS)

tET-PD2R1 CR        Tiny Ethernet module 2-ch DI (Dry Contact) and 1-ch Form-A relay (RoHS)

tPET Series

tPET-P2POR2 CR   Tiny Ethernet module with PoE, 2-ch DI (Wet Contact) and 2-ch Form-A PhotoMos relay (RoHS)

tPET-PD2POR2 CR  Tiny Ethernet module with PoE, 2-ch DI (Dry Contact) and 2-ch Form-A PhotoMos relay (RoHS)

tPET-P2R2 CR           Tiny Ethernet module with PoE, 2-ch DI (Wet Contact) and 2-ch Form-A relay (RoHS)

tPET-PD2R1 CR        Tiny Ethernet module with PoE, 2-ch DI (Dry Contact) and 1-ch Form-A relay (RoHS)

Vendor: ICP DAS