Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Radio Modem RS-232/422/485 ICP DAS tRFU-2400

Radio Modem RS-232/422/485 ICP DAS tRFU-2400

Lượt xem: 281

tRFU-2400 CR 2.4 G RS-232/RS-485/RS-422 Wireless Modem (RoHS)

Vendor: ICP DAS