Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 ICP DAS WP-5239-CE7

Bộ lập trình nhúng InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 ICP DAS WP-5239-CE7

Lượt xem: 168

InduSoft Default Runtime License: 300 Tags, 3 Drivers
WP-5239-CE7 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
InduSoft Default Runtime License: 1500 Tags, 3 Drivers
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Vendor: ICP DAS