Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS WP-8847

Lượt xem: 236

WP-8847-EN CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8847-TC CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8847-SC CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)

Vendor: ICP DAS