Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS XP-8731-WES7

Lượt xem: 250

XP-8731-WES7 CR Standard XP-8000-WES7 with 7 I/O Slots (Multilingual Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS