Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lặp ZigBee (Repeater (Slave, ZigBee Router)) ICP DAS ZT-2510

Lượt xem: 633

ZT-2510 CR ZigBee Repeater (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Vendor: ICP DAS