Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2570

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2570

Lượt xem: 508

ZT-2570 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)
ZT-2571 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Vendor: ICP DAS