Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi cách ly USB sang 8 cổng RS-422/485 3Onedata USB8485I

Lượt xem: 271

USB8485I:
USB to 8-port RS-485/422 Converter, 2KV Isolation, 9VDC

Vendor: 3Onedata