Tự động hóa IoT
We detected that your region is Vietnam. Contact us: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu cách ly RS-232/422/485 3Onedata SW485GI

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu cách ly RS-232/422/485 3Onedata SW485GI

Lượt xem: 10

SW485GI:
RS-232 to RS-485/422 Converter and RS-485/422 Repeater 2-in-1, 3000V Isolation, 12-36VDC

Vendor: 3Onedata